Bugün : 18 Şubat 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

caecorectostomy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


election : n. Seçme.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


exaltation : n. Kendinde manevi kuvvetler hissederek aşka gelme, aşırı coşku ve heycan içinde bulunma, vecit.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


leukonychia : n. Tırnakların anormal beyazlığı (tamamen veya nokta veya çizgi halinde olur).


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


perisystolic : a. Sistol öncesi, sistolden hemen önce (oluşan).


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


rheocardiography : n. Almaşık akım geçirildiği zaman dolaşımda meydana gelen değişikliklerin çizelge halinde gösterilmesi; reokardiyografi.