Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

caecorectostomy nedir?

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


disorder : n. Hastalık, illet.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


gastrotherapy : n. Mide hastalıklarının tedavisi.


hemianesthesia : n. Yarım anestezi (vücudun yarısını).


hyposecretion : n. Salgı azalması.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


planum : n. (pl. plana). Düzlem.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.


rhotacism : n. "R" harfini yanlış telaffuz etme, rotasizm.


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).