Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

caecorectostomy nedir?

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


myelencephalitis : n. Beyin ve omuriliğin birarada iltihabı, miyelensefalit.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


organum : n. See: Organ.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


quint : pref.Beş.


saltatory : a. 1.İstemdışı görülensıçrama, atılma, bükülme v.b. hareketlerle ilgili, bu tarz hareketlerle belirgin; 2. Tür'de aniden oluşan genetik değişme ile ilgili, bu tarz genetik değişme ile belirgin.


scirrhosis : n. Sert yapı gösteren kanser oluşması.


short breath : Nefes darlığı, astma,


silicious : a. 1. Silis'e benzeyen; 2. Silis'ten oluşmuş, silisli.