Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caecal nedir?

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


crucial : a. Haç şeklinde, haçsı, cruciatus.


dental : a. Dişlere ait.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


mia socket : Göz çukuru.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.


rest : n. İstirahat.


smegmolith : n. Sünnet derisi altında smegma'nın aşırı sertleşmesi sonucu oluşan taş, smegma taşı.