Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cadula block nedir?

cadula block : n. See: Epidural.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystalloiditis : n. Göz merceğinin (lens) iltihabı


dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


terra : n. Toprak.


uteroventral : a. Rahim ve karın mesaneye ait.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


porta : n. (pl. portae). Kapı.


self-suggestion : n. See: austosuggestion


spongioblastoma : n. Sponjioblast ihtiva eden tümör.