Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cadula block nedir?

cadula block : n. See: Epidural.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerato : n. Boynuz.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


electrology : n. Elektrikbilim, elektroloji.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


orbitalis : a. Göz çukuru ile ilgili.


parenchymal : a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. Parenşima niteliğinde.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


pinquecula : n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


porencephalia : n. See: Porencephaly.


procephalic : a. Başın ön kısmına ait.


quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.


souma : n. Sudan'da Tripanosomlar tarafından meydana gelen ve sığır, at ve develere arız olan bir hastalık.


spermatolysis : n. Spermatozoidlerin erimesi, speramtoliz.


symphysiotomy : n. Doğumu kolaylaştırmak için pubis semfizinin kesilmesi, semfizyotomi (eski metot).