Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cadula block nedir?

cadula block : n. See: Epidural.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


chromatolysis : a. 1. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kaybolması; 2. Sinir hücrelerindeki Nissle cisimciklerinin eriyip kaybolması (Bazı patolojik durumlarda izlenir).


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


inanimate : a. Cansız, ölü.


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.


micro- : pref. Küçük, ufak.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


nutritious : a. Besleyici, nutricius.