Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cadula block nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

cadula block : n. See: Epidural.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


complementary : a. Tamamlayan.


dizziness : n. Baş d önmesi.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


flaxseed : n. Keten tohumu.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


internatal : a. İlyelerarası.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.