Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cadula block nedir?

cadula block : n. See: Epidural.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


eczematous : a. Ekzemalı.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


hydrochloceystis : n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile şişmesi.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


postencephalitic : a. Encephalitis lethargica'yı takiben meydana gelen.


proctocolonoscopy : n. Rektum içinin ve alt kolonun muayenesi.


radiosensible : a. Radyoakitf ışınlara karşı hassas, ışın tedavisine duyarlı (Tümörün niteliği hakkında).


riziform : a. Pirinç tanesi şeklinde, pirinçsi.


scan : n. İncelenen organ veya dokuda dağılan radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışınlarından oluşan görüntü (Küçük taneciklerin oluşturduğu mozaik manzarasında örülür).


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


sigmoid : a. & n. 1. "C" veya "S" harfi (sigma) şeklinde, sigmamsı, sigmoides; 2. Kalın barsağın merkez parçası, sigmoid.


skeptophylaxis : n. Bir maddeden az miktarda zerkederek geçici muafiyet sağlama.