Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cadula block nedir?

cadula block : n. See: Epidural.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


embryonal, embryonic : a. Embriyona ait, embriyonlu.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


linseed : n. Keten tohumu.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


metachronous : a. See: Metachronic


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


proprietary : a. Bir tek şahıs veya müessese tarafından yapılıp satılabilen.


psychotherapist : n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.