Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cadula block nedir?

cadula block : n. See: Epidural.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


hystera (g) : n. Dölyatağı, rahim, uterus.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


phacoid : a. Göz merceği şeklinde.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


phenazopyrdine hydrochloride : n. Özellikle sistit tedavisinde kullanılan idrar yolu sedatifi.


phlebitic : a. 1. Flebit ile ilgili; 2. Flebit gösteren.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.