Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

caduca nedir?

caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


cholemimetry : n. Kandaki safra yollarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


leio : pref. Düz anlamına önek.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


odontoscope : n. Dişleri muayeneye yarayan ayna, diş aynası, odontoskop.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


pyroris : n. Mide kaynaması veya mide eksimesi denilen olayda yemek borusunda ve midede duyulan ekşilik ve yanma hissi, pirozis.