Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cadmium nedir?

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


distillation : n. Bir sıvıyı önce buhar haline getirmek ve sonra soğutarak yeniden sıvı haline getirerek temizlemek.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


gnath (o) : pref. Çene.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


life : n. Hayat, vita.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.