Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cadmium nedir?

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


monckeberg's sclerosis : n. Atardamarların, özellikle uzuvlardaki atardamarların orta tabakasında kireçlenmeye yol açansenil dejeneratif değişiklikler.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


premonitory : a. Önceden haber veren.


rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.


resupination : n. Sırt üstü yatma, sırt üstü yatış durumu alma.


retroverted : a. Arkaya doğru eğilmiş.