Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cadmium nedir?

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


enteromycosis : n. bakterilerden ileri gelen barsak hastalıkları, enteromikoz.


foveate : a. Çukurlu.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


gibbus : n. Kambur


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


imminent : a. Tehdit eden.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


pseudopolypus : n. İltihabın sebep olduğu, polip'i andıran mukoza kabartısı, yalancı polip.


psychic(al) : a. 1. Ruhi psişik; 2. akli


retrograde : a. Geriye doğru giden veya eğilen.


risorius : n. Güldürücü kas, rizoryus, musculus risorius.