Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cadmium nedir?

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


glairy : a. Yumurta akına benzer.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


naturopath : n. Natüropati üzerinde uzmanlaşmış kişi, natüropat.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.