Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cadaverous nedir?

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chymotrypsin : n. Proteolitik enzim.


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


epithelial : a. Epitel'e ait.


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


intervertebral : a. Omurlararası.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


neonate : a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğan çocuk, neonatus.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.