Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cadaverous nedir?

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


disengagement : n. 1. Serbest bırakılma, hapsedilmiş durumdan kurtulma; 2. Fetüs başının vagina'dan geçerek dışarı çıkması; başın doğumu.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


monochromatism : n. 1. Bir renk gösterme hali; 2. Tüm renklerin gri olmak üzere tek renk halinde algılanması hali.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


phosphorate : v. biochem. Fosfor ile terkip etemk.


polarizer : n. Işığı polaran bir alet.


propylaraben : n. biochem. Antiseptik beyaz bir toz (10H12O3).


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.


ruminant : n. Geviş getiren havyan (bunların midesi dört bölümden müteşekkildir: Rumen, Retioulum, omasum ve abomasum).


scabby : a. 1. Yara gibi kabuk kabuk olan; 2. Uyuzlu (koyun).


spermatozoid : a. 1. Spermatozoon'a benzeyen, spermatozoon şeklinde; 2. Spermatozoon.