Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cadaverous nedir?

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


oarium : n. See: Ovary.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


reduction : n. 1. Organı normal yerine getirme, organın normal yerine gelmesi; 2. Perhizle zayıflatma; 3. Yıkılma.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.