Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cadaverous nedir?

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestode : n. Barsak şeridi.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


enterosepsis : n. Barsak muhteviyatındaki mikroplar veya toksik maddelerin kana geçişi sebebiyle oluşan sepsis, barsak sepsisi.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


paraglossa : n. Dil şişmesi.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


ptysma : n. tükürük.


sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.


sero : pref. Seruma ait.