Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cadaverine nedir?

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitonitis : n. Karın boşluğuna sızan safra nedeniyle peritonun iltihaplanması.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


exsanguinity : n. Kansızlık.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


pitressin : n. biochem. Vazopresinin ticari adı.