Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cadaverine nedir?

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


cyanocobalamine : n. biochem. Kobalt ihtiva eden ve kan yapımını canlandıran bir madde (B12 vitamini).


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


germination : n. Filizlenme.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


hepaticotomy : n. Safra yolunu kesme ameliyesi, hepatikotomi.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


measles : n. Kızamık, morbili.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


nosomania : n. Bir kimsenin kendisinde belirli bir hastalık bulunduğuna dair sabit bir fikre saplanmış olması, nozomani.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.