Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cadaverine nedir?

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

bromide : n. biochem. Bromür asidinin tuzu.


bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


corpulence, corpulency : n. Şişmanlık, etlilik.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


dyschezia : n. Zor veya ağrılı defekasyon.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


nervomuscular : a. Kasta dağılan sinirlerle ilgili.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


overalimentation : n. Fazlabeslenme, vücutta yağ depolanmasına uzanan aşırı beslenme.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


relieve : v. Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak.