Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cadaver nedir?

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


electrohemostasis : n. Elektrokoterle kanamanın durdurulması.


epiphysis : n. Uzun kemiklerin uçları, kemikucu, epifiz.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


mucific : a. See: Muciferous.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


precordia : n. See: Precordium.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.


retina : n. (pl. retinae). Gözün iç gömleği, gözün sinir ipliklerinden yapılmış en iç katı, ağtabaka, retian.