Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cadaver nedir?

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbar : a. Soğana ait.


carotniase : n. biochem. See: Carotenase.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


papula : n. See: Papule.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


pleochroism : n. Bazı cisimlerin, değişik yönlerden bakıldıında farklı renkler gösterme niteliği (Kristal'de olduğu gibi).


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.


rhexis : n. Bir organ veya damarın yırtılması, reksis.


scotomagraph : n. Skotomu kaydeden alet.


seminal : a. Seminalis: 1. Meni (semen) ye ait; 2. Tohumda bulunan, tohum cinsinden.


synezesis : n. 1. Tıkanma, kapanma; 2. Gözbebeği (pupilla)'nın görme kaybına uzanmak üzere küçülmesi, pupilla'nın kapanması.