Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cadaver nedir?

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalgia : n. Baş ağrısı.


cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


entrance : n. Giriş, giriş lyeri.


eserine : n. See: Physostigmine.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


left-handedness : n. Solaklık.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


orthopedist : n. Özellikle çocuk vücudundaki kemik ve mafsal şekil bozukluklarını düelten mütehassıs operatör, ortopedi uzmanı.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).


peripyloric : a. Piloru saran.