Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cadaver nedir?

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


helcosis : n. Yara açılma


intrapartum : a. Doğum sırasında.


left-handedness : n. Solaklık.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


lien (o) : pref. Dalak.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


ophthalmography : n. Gözlerin tanımı, oftalmografi.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


powder : n. Toz halinde ilaç.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.