Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cadaver nedir?

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


cohesive : a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya sebep olan; 2. Yapışma gösteren, yapışık.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


rachitome : n. Belkemiği bistürisi,


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


restenosis : n. Genişletilmiş kanal veya deliğin tekrar daralması.