Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacothymia nedir?

cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


histopathology : n. Patolojik histoloji


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


lotio : n. See: Lotion.


methysergide : n. Migren tedavisinde kullanılır.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


orchioncus : n. Testis tümörü.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


pilocystic : a. Kistli ve kıllı.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


protochrome : n. biochem. Ürokrom gibi reaksiyon veren bir protein türevi.


pulsatile : n. Nabız gibi atan.


radium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 88 ve atom ağırlığı: 226.05 olan kimyasal element, radyum.


sib, sibling : n. 1. Aynı ana ve babadan olan çocuk grubu; 2. kız veya erkek kardeş.


thyrocricotomy : n. Alt larengotomi.


trichangiectasia : n. See: Trichangiectasis.


tridermogenesis : n. Embriyo'da üç germ tabakasının oluşması.