Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacothymia nedir?

cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


funk : n. Korku.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


imbed : a. Histolojik muayene için alınan doku parçasını parafin veya sert bir madde içinde tesbit etmek (İnce kesitler yapılmlasını kolaylaştırma amacıyla).


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


odontoclast : n. Süt dişleri köklerinin erimesini sağlayan bir cins hücre (Bu hücreler süt dişi ile devamlı diş arasında bulunurlar).


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


physohematometra : n. Rahim (Uterus) boşluğunda gaz ve kan toplanması.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.