Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacothymia nedir?

cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicovaginal : a. Uterus servikis ve vagina ile ilgili.


chewing : n. Çiğneme


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


epicyte : n. Hücre duvarı veya zarfı, episit.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


plasmatic : a. Plazmaya ait.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


quadripolar : a. Dört kutuplu.