Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacosmia nedir?

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloat : n. Karın şişkinliği, barsaklardaki gaz sebebiyle oluşan karın gerginliği.


bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


demodex : n. Özellikle yüz ve burundaki kılların köklerined yerleşmiş bir parazit.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


lip(o) : pref.Yağ.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).