Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacosmia nedir?

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


clubhand : n. Yumru el.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


flank : n. Böğür.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.