Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cacosmia nedir?

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemosurgery : n. Dokunun kimyasal madde aracılığıyla tahrip edilmesi (serviks uteri erozsoyuna gümüş nitrat sürülmesinde olduğu gibi).


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


fibroma : n. Selim tabiatlı bağ dokusu uru, fibrom.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


hyperisotonicity : n. Hiperizotonik nitelik gösterme hali, osmotik eriyiğin basıncından daha yüksek basınca sahip olma hali.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


omphalic : a. Göbeğe ait.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


paroccipital : a. Artkafa kemiği yanında.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


pneumococcus : n. (pl. pneumococci). Zatürrie (pnömoni) sebebi olan mikroplardan biri, pnömokok, diplococcus pneumoniae.


radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.


resuscitation : n. 1. Ölümün dirilmesi, dirilme, canlanma; 2. diriltme, canlandırma.


sextipara : n. Altı defa doğum yapan kadın (para VI).