Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacosmia nedir?

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


delivery : n. Doğum.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hypoplasia : n. Organların iyi lgelişmemişolması, hipoplazi.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


promethium : n. biochem. Pm sembolü ile bilinen, atom on:61 ve atom ağırlığı 145 olan kimyasal element.


sinusoid : n. 1. Sinüs gibi, sinüs'e benzer; 2. Organ yapısındaik, genişlemi kan damarlarında noluşan geniş aralıklardan her biri (Dalak'ta görüldüğü gibi); 3. Terminal bir kan damarının genişlemiş son kısmı.


stretcher : n. Sedye.


syndesm(o) : pref. Bağ dokusu, bağla ilgili.


thermelometer : n. Küçük sıcaklık değişikliklerini ölçen elektrikli termometre.