Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cacosmia nedir?

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hippus : n. 1. Pupilla çapıın spazmodik olarak azalıp çoğalması; 2. İrisin tremoru.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


myelonic : a. Omuriliğe ait.


myomelanosis : n. kas melanozu.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


phytogenous : a. Bitkilerden elde edilen, fitojen.


podiatry : n. Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi, podiyatri.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


salivary : a. Tükrüğe ait.