Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacophony nedir?

cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


chin : n. Çene.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


marrow : n. İlik, medulla.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


mortality : n. Ölüm, ölüm oranı, bütün halka oranla ölenlerin sayısı, mortalite.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


pododynia : n. Ayak ağrısı.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.


rhinonecrosis : n. Burun kemikleri nekrozu.


ricketsiosis : n. Rickettsia cinsi mikro-organizmaların sebep olduğu enfeksiyon, riketsia enfeksiyonu.


serosynovitis : n. Serum toplanması ilemüterafık sinovit.


spermatize : n. Meni akıtmak.


splenohepatomegaly : n. Karaciğer ve dalağın birlikte büyümesi, splenohepatomegali.


star : n. Yıldız şeklinde organ, yıldız, stella.


stylolaryngeus : n. Stilofarenjeus kasının tiroid kıkırdağa yapışan kısmı.


substrate : n. biochem. Mayalanabilen madde, bir enzimin tesiriyle reaksiyona giren madde.