Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacophony nedir?

cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


colposcope : n. See: Culdoscope.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


gerontal : a. See: geratic.


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


mixoscopy : n. See: Mixoscopia.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


pleochroism : n. Bazı cisimlerin, değişik yönlerden bakıldıında farklı renkler gösterme niteliği (Kristal'de olduğu gibi).