Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cacophony nedir?

cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


hisotgenous : a. See: Histiogenic.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


isochoria : n. Pupillanın aynı çapta oluşu, izokori.


larvated : a. Bililen belirtileri vermeyen, larve.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


phonems : n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


saprophytism : n. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayarak gıdasını bu nitelikte maddelerden sağlama hali, saprofitizm.


semisynthetic : a. Yarı sentetik.


slough : n. & v. 1. Düşürülen yara kabuğu; 2. Kabuk olarak dökülmek; 3. Dökmek (Kabuk), soymak (deri).