Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacophony nedir?

cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferol : n. biochem. Ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O).


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


ter in die : adv. Günde üç defa.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


maturative : a. 1. Olgunlaştırıcı, 2. Cerahat toplayıcı.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


odontotechny : n. See: Dentistry.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.


scleroplasty : n. Skelranın plastik tamiri.


spiroid : a. Helezonvari.


splenoportogram : n. Dalağın ve .vprota'nın, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkiki.