Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacogeusia nedir?

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


reticulosis : n. See. Reticulocytosis