Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cacogeusia nedir?

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


gastroplegia : n. Mide fecli.


glandulosity : n. Guddelik, gudde.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


incineration : n. Yakıp kül etme.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


odor : n. Koku.


penicillipm : n. Bazı türlerinin kültüründen penisilin elde edilen bir mantar cinsi.


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


siderophilous : a. Demiri absorbe eden.


spermatocide : n. Spermatozoonları öldürücü madde.


suprasonic : a. Ses dalgalarından çok daha yüksek frekansta titreşimli (dalga).