Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacogeusia nedir?

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotherapy : n. Hastalığı belli gıdalardan olaşun diyet düzenleyerek tedavi etme, diyet tedavisi.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


metrauxe : n. Uterus büyümesi, rahim hipertrofisi.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


paratonsillar : a. Bademciklerin yakınında, bademiklere komşu, bademciklere bitişik.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.


perinuclear. : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.