Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cacogenics nedir?

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


dysmnesia : n. 1. Hafıza zayıflığı, hatırda tutma yeteneğininazalması, unutkanlık; 2. Hafıza bozukluğu, bellekteki olayları birbirine karıştırarak hatırlama.


esophagospasm : n. Özofagus spazmı.


filaria : n. Omurgalı hayvanların kanında ve dokularında parazit olarak yaşayan kıl kurdu cinsi, filariasis'e sebep olan parazit grubu.


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


histidinemia : n. Kanda aşırı miktarda histidin bulunuşu.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mycomypringitis : n. Kulak zarının mantarlı iltihabı.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


ruminative : a. derin düşüncey dalmış.