Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacogenics nedir?

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


clawfoot : n. Ayak atrofisi ve dönmesi, pençe ayak.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


faucal : a. Boğaza ait.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


iridocyclitis : n. İris ve kirpiksis cismin iltihabı, iridosiklit.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


nosocomium : n. Hastane.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


priapitis : n. Penis iltihabı.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.