Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacogenics nedir?

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


eminentia : n. anat. Kabartı.


enterospasm : n. Barsak koliği.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


general : a. Genel, umumi, generalis.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


hypopharynx : n. yutakaltı.


incised : a. Kesilmiş, kesik.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.