Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cacogenics nedir?

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


dihydrotachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlandırılmasından elde edilen bileşim.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


nostrils : n. Burun delikleri.


optometry : n. Görme kuvvet ve alanını ölçme bilgisi, optometri.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


percent : a. Yüzde, %.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


pseudomasturbation : n. Penisi daimi sıvazlamakla belirgin alışkanlık hali, yalancı mastürbasyon.


retromandibular : a. Altçene ardı.


snuffle : n. Çocuklarda konjenital frengiye bağlı burun mukozası salgısı.


subaural : a. Kulakaltı, kulak altında bulunan.


supramarginal : a. Kıyı, kenar (margo) üstünde, supramarginalis.