Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacogenics nedir?

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


diploic : a. Kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi dokuya ait, diploik, diploicus.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


dolorous : a. Ağrılı.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


ophthalmomycosis : n. Mantarlardan meydana gelen göz hastalıkları, oftalmomikoz.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.


radiosodium : n. biochem. Radyoaktif sodyum (Na24).