Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cacogenesis nedir?

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharo : pref. Göz kapaklarına ait (patoloji terimlerinin başına gelir).


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hyponatremia : n. Kandaki sodyum seviyesinin azalması.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


myotatic : a. Miyotaza ait.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


photogenous : a. See: Photogenic.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


pseudoparesis : n. Yalancı parazi (histeride görülür).


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


rejuvenation : n. Yeniden gençleştirme veya gençleşme (yapı veya görünüş bakımından).


renicardiac : a. Böbrekler ve kalble ilgili.