Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacogenesis nedir?

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


meso-ileum : n. İleum mezosu.


normotension : n. Normal basınç.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


petechiasis : n. Deri üzerinde yaygın peteşiler oluşması ile belirgin durum.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.