Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacogenesis nedir?

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coloptosis : n. Kolonun sarkması (düşmesi).


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


invalid : a.&v. 1. Hasta, zayıf, hastalıklı; 2. hastaya ait; 3. Hasta aam, hastalıklı kimse; 4.Çürüğe çıkarmak, hastaneye göndermek; 5. Sakatlamak, malul kılmak; 6. Hasta olmak, malul olmak, sakatlanmak, çürüğe çıkmak.


morcellement : n. See: Morcellation.


normotonic : a. Normal tonüslü.


opacification : n. Donuklaşma (kornea veya lensin donuklaşması gibi).


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.