Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cacogenesis nedir?

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


laliatry : n. Konuşma bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi.


gut : n. Barsak.


hemospermia : n. See: Hematospermia.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.


postcoidal : a. Cinsel birleşim'den sonra, koitus sonu.