Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacogenesis nedir?

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


coxarthrosis : n. Kalça ekleminin iltihabı.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


hypogastric : a. Karnın alt nahiyesine ait, alt karın, hipogastrik.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


per saltum : Bir sıçrayışta, bir defadan


phleborrhexis : n. Ven yırtılması, fleboreksi.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.