Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cacodylic nedir?

cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.

cacodylic acid : biochem. Kakodil asidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


fibromatosis : n. 1. Bağ dokusu artımı, tümöre benzer yumru oluşturmak üzere belli bir kısımda bağ dokusu hücrelerinin hiperplazi göstermesi; 2. Çok sayıda fibromların oluşması ile belirgin durum.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


pyromania : n. Kasten yangın çıkarma deliliği, piromani.


scammony : n. Mahmude otu (Bin göz otu) kökünden çıkarılan ve müshil olarak kullanılan zamk.