Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cacodylic nedir?

cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.

cacodylic acid : biochem. Kakodil asidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


lienal : a. Dalağa ait, lienalis.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


monochromatic : a. Tek renge ait, monokromatik.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


phallic : a. Penise ait.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.