Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacodylate nedir?

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


interior : a. 1. İç, dahili; 2. İç tarafta, içte.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hedonia : n. Aşırı neşe hali, aşırı neşe ve haz gösterme.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


mammography : n. Meme radyografisi.


myxorrhea : n. Sümük akması.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


paranephric : a. 1. Böbrek yakınında, böbreğe komşu; 2. Böbreküstü bezi ile ilgili.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


perisplenic : a. Dalağı saran.


pillar : n. Direk, sütun, ayak, destek.


purinometer : n. İdrardaki pürin veya pürin cisimciklerinin miktarını ölçmede kullanılan alet, pürinometre.


rhinogenous : a. Burundan kaynaklanan, rinojen.


salpingooophoroperitonitis : n. Tuba uterina (Fallop tübü), ovaryum ve pelvis peritonunun, gonokoklar sebebiyle oluşan müşterek iltihabı, salpengoooforoperitonit.