Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cacodylate nedir?

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cloveoil : n. Antiseptik, gaz giderici ve ağrı kesici özellikleri olan bir yağ.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


konimeter : n. See: Konometer.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


neurocentrum : n. Omur cismi.


odontoblast : n. Diş yuvası.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


ovigenetic, ovigenic, ovigenous : a. 1. See: oviferous; 2. Oojeneze ait.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


puerperal : a. Lohusalığa ait.


realization : n. Gerçekleştirme, gerçekleşme.


secrete : v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.