Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cacodylate nedir?

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


diffusate, : n. See: Dialysate.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


gastrasthenia : n. Mide zayıflığı, gastrasteni.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


keratitic precipitates : n. Choroid, corpus ciliare ve iris iltihaplarında, kornea arka yüzeyine yapışık olarak bulunan büyük hücreler.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


oculo- : pref. gözle ilgili.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


orchitic : a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ait veya orşitten ileri gelen.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.


pyruvate : n. Pirüvik asit tuzu.


radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.