Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cacodylate nedir?

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


chlorambucil : n. Bir azot hardalı.


chondrocranium : n. Kıkırdak halindeki embriyonik kafatası, afa kemikleri sınırlarının henüz belli omadığı, kemiklerin kıkırdak yapı gösterdiği devredeki embriyo'nun kafatası.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


dandy-fever : n. see. Dengue.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


gynecologic (al) : a. Jinekolojiye ait.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


kernig's sign : n. Kalça fleksiyon haline getirildiğinde diz ekleminin düz duruma kosulamaması.


merostotic : a. Kemiğin bir kısım ile ilgili.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


musculus : n. (pll. Musculi). See: Muscle.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


oneiric : a. Ruyaya ait veya benzer, rüya nevinden.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


parablepsia : n. See: Parablepsis.