Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacodylate nedir?

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


encolpitis : n. Vagina mukozasının iltihabı.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


plasmagene : n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.


pupil : n. Gözbeğei, pupilla (irisi tarafından çevrilmiş delik).


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


rothelin : n. See. Rubella.