Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cacodylate nedir?

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clarity : n. Açıklık, berraklık.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


paraganglioma : n. Böbreküstü medullasındaki kromafin hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş tümör.


pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.


patrmic : a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.


sphenoparietal : a. Sfenoid ve paryetal kemiklerle ilgili.


sphincterotomy : n. Sfinkter ameliyatı.


substituent : n. biochem. Asıl bileşimde bulunan atomun yerini alan başka atom veya atomlar.


supraliminal : a. bilinç eşiğini aşmış, bilinçi


thiacetazone : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.