Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacodyl nedir?

cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


falcial : a. Orağa ait.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


kleptomania : n. Çalma (Hırsızlık) hastalığı, kleptomani.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


regular : a. Normal, muntazam, nizamlı, usule uygun.