Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacodyl nedir?

cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


elbow : n. Dirsek.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


myotrophy : n. Kas beslenmesi, miyotrofi.


obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.