Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacodyl nedir?

cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


ectal : a. Dış, harici


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


gravidocardiac : a. Gebelikte meydana gelen kalp hastalığına ait.


hemospermia : n. See: Hematospermia.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.


phosphine : n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


reticulemia : n. Kanda fazla miktarda retikülosit bulunuşu, retikülemi.