Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacodyl nedir?

cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophilic : a. Kolayca boyanan.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


lien : n. Dalak.


lip(o) : pref.Yağ.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


optimism : n. İyimserilk.


ova : n. Kadın üreme hücresi.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.