Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacodontia nedir?

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


elixir : n. biochem. İksir.


endolymphatic : a. Endolenfatik, iç lenfaya ait, endolymphaticus.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


lutein : n. Corpus luteum'da lütein hücreleri içinde bulunan sarı renkte bir pigment (Yağ hücreleri, yumurta sarısı v.s.'de de bulunur).


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


monocle : n. Bir göz önüne konan mercek, monokl.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


paralalia : n. Konuşma bozukluğu.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


rectus : n. Karın veya baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri, rektus.