Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cacodontia nedir?

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


diurnal : a. 1. Gündüze ait; 2. Gündüz oluşan, gündüz görülen.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


enterospasm : n. Barsak koliği.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


fellattorism : n. See: fellation.


hepatosplenic : a. Karaciğer ve dalakla ilgili.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


misogamy : n. İzdivaçtan nefret, evlenmeye karşı duyulan marazi nefret, miozgami.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


oulitis : n. See: Ulitis.


pelvic : a. Pelvise ait, pelvicus.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.