Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacodontia nedir?

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


hemo- : pref. Kan.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


radiotherapist : n. Hastaların x ışını kullanılarak tedavi edilmesi konusunda uzmanlaşmış olan kimse.


reunient : a. Birleştirici, reuniens.


rubriblast : n. Proeritroblast.