Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cacodontia nedir?

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


margin : n. Kenar, limbus.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


micropathology : n. 1. Çok küçük patolojik değişiklikler bilgisi; 2. Mikro-organizmaların sebep olduğu hastalıklar bilimi, mikropatoloji.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


pseudorickets : n. Böbrek raşitizmi.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.


response : n. Cevap.