Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacodontia nedir?

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


inose : n. See: Inositol.


intrapleural : a. Plevraiçi.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


megrim : n. See: Migraine.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


orthesis : n. Eğrilik gösteren kısmın düzeltilemsi.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


paracyesis : n. Dış gebelik.


pellagrin : n. Pellagralı kimse.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.