Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacodontia nedir?

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


dorsum : n. (p. dorsa). Sırt.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


oxygenize : v. See: Oxidize.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.