Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caco nedir?

caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


fear : n. Korku, fobi.


folliculitis : n. Folikül iltihabı, folikülit.


hematocele : n. Kan çıbanı. Bir boşlukta kan toplanması (özellikle testis torbalarında).


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


iritic : a. İris'le ilgili.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


replacement : n. Değiştirme, bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koyma, yerine koyma.


retroverted : a. Arkaya doğru eğilmiş.


scrotum : n. Testisleri içinde bulunduran torba, husye torbası, testis (haya) torbası, skrotum.


sophisticate : v. Bir madde içine, saflığını bozulmak üzere diğer bir madde ilave etmek, başka madde karıştırmak.