Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

caco nedir?

caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


bromum : n. See: Bromine.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


decussate : a. Çapraz, decussatio


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


equation : n. Eşitlik.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


heroinomania : n. See: Heroinism.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


polyopsia : n. Bir cismin çift veya daha fazla sayıda algılanması.