Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

caco nedir?

caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


grip : n. Grip hastalıı.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


phacosclerosis : n. Göz merceği sertleşmesi.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


retroperitoneal : a. Peritonardı, karınzarı ardı, retroperitonealis