Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cacidrosis nedir?

cacidrosis : n. See: Kakidrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


diffusate, : n. See: Dialysate.


fothergill's operation : n. Genital prolapsus vakalarında uygulanan bir ameliyat tekniği.


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


hydrocelectomy : n. Vagina gömleği (tunica vaginalis) veya Nuck kanalının bir lezyonun ameliyatla çıkarılması.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


nictitate : v. Göz kırpmak.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.