Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacidrosis nedir?

cacidrosis : n. See: Kakidrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


degustation : n. Tatma


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


hypoendocrinism : n. İç salgı yetersizliği.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


polydysplasia : n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.


polyhydrosis : n. Aşırı ter salgısı, normalden fazla terelme.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.


potent : a. Kuvvetli, etkili.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.


radiosodium : n. biochem. Radyoaktif sodyum (Na24).


staphylococcal, staphylococcic : a. Stafilokoklara ait.


sub : pref. Alt, altında (bulunan).


thecoma : n. Theca folliculi hücreleriden ibaret olan yumurtalık tümörü.


throat : n. Boğaz, gırtlak.