Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cacidrosis nedir?

cacidrosis : n. See: Kakidrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.