Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacidrosis nedir?

cacidrosis : n. See: Kakidrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


ectal : a. Dış, harici


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


precardiac : a. Kalbin önünde bulunan, prekardiyak.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


pulpalgia : n. Diş özüağrısı.


pyroborate : n. biochem. Pirobirik asidin tuzu.