Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cacidrosis nedir?

cacidrosis : n. See: Kakidrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrary : a. Ters, zıt, karşı.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


focus : n. 1. Odak, mihrak, foküs: Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta; 2. Bir hastalık proçesinde mikropların kümelendiği yerler.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


parturition : n. Doğurma, doğum.


paramedian, : a. Orta çizgiye yakın, orta çizgi yakınında.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.