Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cachinnation nedir?

cachinnation : n. Histerik gülüş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


erythroleukemia : n. kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren anemi, eritrolösemi.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


guide : n. Oluklu sonda.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


Hematoglobin, : n. See: Hemoglobin.


histo- : pref. See: Hist-.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.