Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cachinnation nedir?

cachinnation : n. Histerik gülüş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


kakosmia : n. Pis okku.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


olfactus : n. Koku duyusu.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


pavilion : n. 1. Hastanelerde asıl binadan ayrı paviyon;2. Kulak kepçesi; 3. Fallop borusunun periton ağzı.


parapsychology : n. Telepati ve benzeri duyu ötesi olayları konu alan bilim dalı, parapsikoloji.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


progression : n. İlerleme, ileriye doğru gitme, gelişme.