Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cachinnation nedir?

cachinnation : n. Histerik gülüş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


front : n. Alın, frons.


lacinia : n. Saçak, püskül.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


isotherapy : n. See: isopathy.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


loosen : v. İshal vermek.


macular : a. Beneğe ait.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


optometry : n. Görme kuvvet ve alanını ölçme bilgisi, optometri.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


panmyelosis : n. Kemik iliğinin bütün elementlerinin artması.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.