Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cachinnation nedir?

cachinnation : n. Histerik gülüş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


chymase : n. biochem. Pankreas suyunun faaliyetini hızlandıran mide suyu enzimi, kimaz.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


extrapericardial : a. Perikat dışında.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


morcellement : n. See: Morcellation.


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


oxyblepsia : n. Göz keskinliği, keskin gözlülük.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


rosacea : n. Yanaklarda ve burunda görülen akneye benzer bir deri hastalığı, acne rosacea.