Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cachexia nedir?

cachexia : n. Genel sağlık durumunun bozukluğunu, kötü beslenmeyi ve yapı bozukluğunu kasteden bir deyim, ileri derecede zayıflama, sıskalık, kaşeksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


forearm : n. See: Antebrachium.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


tertigravida : n. Üç defa gebe kalan kadın (gravida III).


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


lecheroussness : n. Aşırı cinsel arzu gösterme hali, şehvet düşkünlüğü.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


phalacrosis : n. Kellik.


polychromasia : n. n. 1. Çok renk gösterme hail;