Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cachet nedir?

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


fundament : n. Makat, anus.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


intermuscular : a. Kaslararası.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


longissimus : n. en uzun.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


myeloplegia : n. Omurilik felci, miyelopleji.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


redundancy : n. Fazlalık, nonrmal miktar, sayı veya seviyeyi aşan fazlalık.