Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cachet nedir?

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


cervicothoracic : 1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. Sonuncu boyun omuru ile birinci göğüs omuru arasındaki patolojik durum (kaynaşma, vs.)'al ilgili.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


didymus : n. Testis.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


gastrasthenia : n. Mide zayıflığı, gastrasteni.


hemopyelectasis : n. Böbrek pelvisinin kan veya kanlı idrar toplanışına bağlı olarak genişlemesi.


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


paralexia : n. Okuyamamazlık, paraleksi.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


pituita : n. Balgam, sümük.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


roentgenography : n. Radyografi, röntgenografi.


sickish : a. Hasta gibi, midesi bulanır gibi.


stage : n. 1. Mikroskopta muayene edilecek cismin konulduğu yer; 2. Devre (hasatlık, v.s.), safha, muayene, müddet.