Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cachet nedir?

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blood : n. Kan, sanguis.


bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


cholecystectom : n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


endoantitoxin : n. biochem. Bir hücrenin içinde bulunan antitoksin.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


isochoria : n. Pupillanın aynı çapta oluşu, izokori.


mentulate : a. Büyük penisli.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


pediatrics, pediatry : n. Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp kolu, pediyatri.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


plug : n. Tıkaç.


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.