Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cachet nedir?

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

communicans : a.Birleştirici.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


glossodynia : n. See: glossalgia.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.


inframaxillary : a. Çenealtı.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


nephratonia : n. Böbreğin görev gücünün azalması, böbrek yetmezilği.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.