Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cachectic nedir?

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


circle : n. Çember, daire, circulus.


colposcope : n. See: Culdoscope.


cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


nephremphraşis : n. Böbrek damarlarının tıkanması.


palmitic : a. 1. Hurma yağı ile ilgili; 2. Palmitni'le ilgili.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.


proponic acid : n. biochem. Organik sıvı bir asit (CH3CH2COOH).


Rh Factor : n. Çoğu insanların kanında bulunan pıhtılaştırıcı bir madde, Rh faktörü.


scarify : v. Deriyi kazıyıp kanatmak, hacamat etmek.


spasmous : a. Spazm şeklinde, spazm niteliğinde.


spasticity : n. Spazmlarla beliril olma hali.