Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cachectic nedir?

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


monstriparity : n. Bir ucube dünyaya getirme.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.