Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cachectic nedir?

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


cholemesis : n. Safra tükürme.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


cordotomy : n. See: Chordotomy.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


gonadokinetic : a. Gonadların faaliyetini uyaran (kamçılayan).


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


hyperproteinuria : n. İdrarda protein fazlalığı.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


materia : n. Madde.


monolocular : a. Tek boşluklu, yalnız bir boşluğu olan.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.