Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cachectic nedir?

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.