Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cachectic nedir?

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


capsuloma : n. Böbrek kapsülünden gelişen tümör.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.