Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

cache nedir?

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


hypurgic : a. Yardım edici, hizmet edici.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


isthmitis : n. İstmus iltihabı.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


metrostenosis : n. Rahim stenozu, metrostenoz.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


region : n. Bölge, nahiye, regio.


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.


rheotome : n. Elektrik devresini kesen alet.


slice : n. Dilin parça, kesit.


soapy : a. 1. Sabunlu; 2. Sabuna benzer, sabun gibi, sabunumsu.