Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

cache nedir?

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


nociceptive : a. Ağrı veya acı verici uyarıları alarak beyin merkezine iletme yeteneğine sahip (sinir hakkında).


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


phaneroscope : n. Deri veya deri lezyonlarını, üzerine ışık düşürerek muayenede kullanılan, mercekten oluşmuş alet, faneroskop.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


phobia- : suff. Marazi korku, nefret.


quartan : n. Üç günde bir tutan (nöbet), kuartana, quartanus.


retching : n. Öğürme.


rovsing's sign : n. Sol fossa iliaca'ya basınç yapıldığı zaman, sağ fossa iliaca'da ağrı duyulması.


sacrotomy : n. Sakrumun bir parçasının ameliyatla çıkarılması.