Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cache nedir?

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


vaccin : n. Aşı.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.