Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacatory nedir?

cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


episiotomy : n. Vulvayı kesme ameliyesi, epizyotomi.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


flucloxacilin : n. Staphilococcus aureus'un penisilinaz yapan türlerine karşı etkili olan bir tür isoxazole penisilin.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


granulation : n. 1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan ufak sertçe kitleler; 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler, granülasyon, taneciklenme, granulatio.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


pump : n. Sıvı çekmeğe mahsus alet, çekme aygıtı, çekecek, pompa.