Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cacatory nedir?

cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


death : n. Ölüm. mors, exitus.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


lympography : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra çekilen lenfatik sistem filmi.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


podologist : n. See. Chiropodist.


polyphasic : a. Çok safhalı.


pustular : a. 1. Püstül veya püstüllerle ilgili; 2. Püstüller gösteren, püstüller oluşması ile belirgin; 3. Püstül niteliğinde, püstül'e benzeyen.