Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacation nedir?

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalones : n. Havyanlarda tümörleri engelleyen kimsayal inhibitör maddeler.


chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


duodenoenterostomy : n. Duodenum ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma, duodenum'un ince barsağın diğer kısmına ağız ağıza dikilmesi ameliyatı.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.