Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacation nedir?

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloranemia : n. Yetersiz beslenmeye bağlı özellikle genç kızlarda görülen demir eksikliği anemisi, klorotik anemi, kloranemi.


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


hunger : n. Açlık.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


lymph : n. Akkan, lenfa.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


oviduct : n. Yumurtayı yumurtalıktan uterusa götüren boru, yumurtanın rahme giderken geçtiği kanal, yumurta geçidi, salpenks, tuba.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


plurigravida : n. See: Multigravida.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


psorosperm : n. Bazı hayvanlarda hastalık yapan, Myxosporidia takımına mensup herhani bir mikro-organizma.


rheumy : a. Nezleli.