Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cacation nedir?

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


splinter : n. 1. Deri içine saplanan sivri uçlu küçük tahta, metal, cam v.s. parçası, kıymık; 2. Kırık sonucu kemikten ayrılan sivri uçlu küçük parça, sivri kırık parçası.


stereometry : n. Katı cismin veya bir boşluğun hacmının, stereometre aracılığıyla ölçülmesi, stereometri.


stricturotomy : n. Striktür ameliyatı.