Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cacation nedir?

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


feeding : n. Gıda, yemek, besin.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


luteotrophin : n. Hipofiz ön lopu tarafından salgılanan bir hormon.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


multilobate : a. See: Multilobar.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.