Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacao nedir?

cacao : n. pl. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, bu tohumlardan kakao, çukulata ve kakao yağı elde edilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


exaggeration : büyültme, abartma, mübalağa.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


friable : a. Koay ufalanır.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


myxomatous : a. Miksomalı.


osteal : a. Kemikli.


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.


rhinalgia : n. Burun ağrısı.


rhinedema : n. Burun mukozasının şişmesi, burun ödemi.