Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

cacanthrax nedir?

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


lamprophonic : a. Kolayca işitilir veya anlaşılır nitelik taşıyan (ses).


larynoscleroma : n. Gırtlak skleromu.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


melanin : n. Zencilerde normal olarak bulunan koyu renkli deri boyası, melanin.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


opticist : n. Optik uzmanı.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.