Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

cacanthrax nedir?

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


emanotherapy : n. Emanasyonlar vasıtasıyle yapılan tedavi.


extravaginal : a. Vaginadışı.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


gut : n. Barsak.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.