Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cacanthrax nedir?

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


construction : n. His ile idrak etme.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


hyperosmolar diabetic coma : n. Ketoz mevcut olmaksızın, yalnızca kan şekeri seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle meydana gelen koma.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


pimeluria : n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


placentoid : n. Plasenta şeklinde.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


post partum : adv. Doğumdan sonra, meydana gelen (daha çok odğuran üzerindeki olaylar içindir).


prenatal : a. Doğumdan önce olan.


psyche : n. Akıl