Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

cacanthrax nedir?

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


dermatography : n. Deri üzerinde künt uçlu bir araç (kalem veya tel ucu) la çizilmesini takiben pembemsi kabartılar oluşmasıyla belirgin durum, dermatografi.


ear : n. Kulak.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


prepuce : n. Sünnet derisi.