Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

c(a)esium nedir?

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


hepatomalacia : n. Karaciğer yumuşaması, hepatomalasi.


lactocele : n. See: galactocele.


submembranous : a. Zar altı.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


locum : n. Yer.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.


photogneesis : n. Işık oluşması.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


pudendagra : n. Kadın dış cinsiyet organlarında hissedilen ağrı, vulva ağrısı.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.