Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

c(a)esium nedir?

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardio : pref. Kalbe ait.


celioscope : n. Karın duvarından sokularak karın boşluğu ve bu boşluktaki organları gözle muayenede kullanılan ucu ışıklı boru şeklinde alet, selyeskop.


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


friable : a. Koay ufalanır.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


laryng(o) : pref. Gırtlak, larenks,


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


lithous : a. Taşa ait.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


magnet : n. Mıknatıs


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


onychomycosis : n. Tırnakların mantarlı enfeksiyonu, onikomikoz.


phenelzine : n. Antidepressan bir ilaç.