Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

c(a)esium nedir?

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


choleric : a. Safralı.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


hemiprostatectomy : n. Prostatın yarısının ameliyatla çıkarılması.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


muciform : a. Mukozaya benzer.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


phloretin : n. biochem. Florizinden türeyen beyaz, billuri bileşim (C15H14O5).


preconvulsive : a. İhtiyaçtan önce olan.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.


styrene : n. biochem. Benzen ve etilenden sentezi yapılan sıvı hidrokarbon (C6H5CH CH).