Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

c(a)esium nedir?

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


drowning : n. Suda boğulma.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


iritic : a. İris'le ilgili.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


myocytoma : n. Miyositlerden oluşan tümör.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


predicrotic : a. Nabızda dikrot dalgadan önce gelen.


pseudoganglion : n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


sclera : n. Gözakı, sklera, sclerotica.


sclerema : n. Derinin sertleşmesi hali, sklerem.


somniloquism : n. Uyku sırasında konuşma itiyadı, uykuda konuşma.


spermatogenic : a.1. Spermatozoonların oluşması ile ilgili; 2. Spermatozoonları meydana getiren, spermatozoon oluşturucu.