Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

c(a)esium nedir?

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


endocervix : n. 1. Uterus boynu kanalını örten müköz zar, 2. Uterus boynunun uterus boşluğuna açıldığı bölge.


favus : n. Kel hastalığı.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


hydromyrinx : n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı nedeniyle timpan zarının gerilmesi.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


mnfme : n. Hafıza, bellek.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


previtamin : n. biochem. Vitaminlerin önmaddeleri.


scapulectomy : n. Kürekkemiğini çıkarma ameliyatı.


score : n. Herhangi bir şey (test v.s.)'in durumunu veya sonucunu değerlendirmede ifade edilen sayı.


superior : a. Üst, üst tarafında bulunan, yukarı, üstte.