Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

c(a)esarean,-ian nedir?

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.

c(a)esarean,-ian birth : Karın yarılarak çıkarılan çocuk.


c(a)esarean,-ian operation : (section), Sezaryen ameliyatı, gastrohisterotomi.


c(a)esarean,-ian section : Sezaryen. Batında yapılan insizyonla fetusun doğurtulması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


histotoxic : a. Dokular üzerine toksik etki gösteren,dokuya zararlı.


hypercardia : n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp hipertrofisi.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


incidental(al) : a. Arızi.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


mammitis : n. See: Mastitis.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


photalgia : n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.


prime : a. İlk, birinci, primus.


saccharorhea : n


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.