Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

c(a)esarean,-ian nedir?

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.

c(a)esarean,-ian birth : Karın yarılarak çıkarılan çocuk.


c(a)esarean,-ian operation : (section), Sezaryen ameliyatı, gastrohisterotomi.


c(a)esarean,-ian section : Sezaryen. Batında yapılan insizyonla fetusun doğurtulması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hematometachysis : n. Kan nakli.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


longus : a. Uzun


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


pleurocentesis : n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).


semimembranous : a. Yarımzar (şeklinde), semimembranosus.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.


subareolar : a. Meme başı areolünün altında bulunan.