Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

c(a)esarean,-ian nedir?

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.

c(a)esarean,-ian birth : Karın yarılarak çıkarılan çocuk.


c(a)esarean,-ian operation : (section), Sezaryen ameliyatı, gastrohisterotomi.


c(a)esarean,-ian section : Sezaryen. Batında yapılan insizyonla fetusun doğurtulması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


discitis : n. Disk iltihabı.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


pneometry : n. Akciğerlerin hava kapasitesi (solunum esnasında giren ve çıkan hava miktarı)'nın pnömetre aracılığıyla ölçülmesi, pnömoter.i