Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

c(a)esarean,-ian nedir?

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.

c(a)esarean,-ian birth : Karın yarılarak çıkarılan çocuk.


c(a)esarean,-ian operation : (section), Sezaryen ameliyatı, gastrohisterotomi.


c(a)esarean,-ian section : Sezaryen. Batında yapılan insizyonla fetusun doğurtulması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


chromaphil : n. See: chromaffin.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


old : a. İhtiyar, yaşlı.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


quadrilocular : a. Dört çukurlu, dört hücreli.


radectomy : n. Diş kökünün çıkarılması, diş kökünü çıkarma ameliyesi, radektomi.


sensation : a. 1. His, duygu, duyum; 2. Heyecan, merak.


sicklemia : n. Kanda orak hücre oluşumuna eğilim.