Bugün : 18 Şubat 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bunion nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bunion : n. Metatarsal kemiğin başparmakla birleştiği uçta görülen şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.