Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

blushing nedir?

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrix : n. See: Scar.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


dopamine : n. Merkezi sinir sisteminde ve özellikle bazal ganglion hücrelerinde bulunan sempathomimetik etkiye sahip kimyasal madde.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


gonadial : a. See: gonadal.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


megakaryocytosis : n. Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


roentgenometry : n. Röntgen ışınlarını ölçme (bilgisi).


sphincteral : a. Sfinkter'le ilgili.


succinycholine : n. Kısa etkili bir adale gevşetici.


sudorrhea : n. Aşırı terleme.


symmelia : n. İki bacağın doğuştan birbirine yapışık oluşu.


tedious : a. Normal zamandan fazla uzamış, uzun süren.