Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

blushing nedir?

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


cytodesma : N. doku hücrelerini birbirine bağlayan bağlantılar, hücreler arası bağ görevi gören doku kısımları.


depressant : a. Faaliyeti azaltan, müsekkin, yatıştırıcı.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


gynecologic (al) : a. Jinekolojiye ait.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hydronephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi, hidronefroz.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


osphyitis : n. Bel iltihabı.


pemphigoid : a. Pamfigusa benzer.