Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

blinking nedir?

blinking : n. Göz kapağının hızla açılıp kapanma hareketi, göz kırpma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


drop : n. Damla.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


hysterolity : n. Uterus taşı.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


procreation : n. Üreme, çoğalma.


saphrophilous : a. Ölü madde yiyerek geçinen.


semeiotic : a. 1. Hastalık arazına ait, semptoma ait; 2. See: Pathognomonic.


sextigravida : n. Altıncı çocuğuna gebe kadın, altıncı gebeliği üzerindeki kadın.


spherospermia : n. Yuvarlak şekil gösteren kuyruksuz erkek cinsiyet hücresi kuyruksuz spermatozoon.


sphygmology : n. Nabızbilim, nabız bilgisi, sfigmoloji.


subvolution : n. Yapışıklıkları önlemek için tercih edilen bir ameliyat şekli


sympathicolytic : a. Sempatetik sinir sisteminden doku ve organlara giden uyarıları önleyen bu uyarıların etkisini ortadan kaldıran.