Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

blepharelosis nedir?

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventral : a. İki karınlı, biventer.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


dermanaplasty : n. Zedelenmiş veya kötü nedbeleşmiş deri bölgesine sağlam yerden alınan deri aktarma, bu amaçla yapılan estetik ameliyat.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


hemophobia : n. See: Hematophobia.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


paraneural : a. Sinire yakın, sinire komşu, sinire bitişik.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.