Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

blepharelosis nedir?

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


lienteric : a. 1. Lienteri ile ilgili; 2. Lienteri gösteren, lienteri tarzında ishalle belirgin.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.


proprioceptor : n. Kas, kiriş ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir ucu.


pulmogastric : n. Akciğerle mideye ait, pulmogastrik.