Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

blepharelosis nedir?

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


lamprophonic : a. Kolayca işitilir veya anlaşılır nitelik taşıyan (ses).


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


obstetrician : n. Doğum uzmanı, ebe.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


phosphaturia, : n. İdrarda bol miktarda fosfat tuzlarının bulunması (bazan fosfat taşlarının oluşumuna da sebep olabilir), fosfatüri.


plankton : n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


sacrolumbar : a. Sakrum ve bele ait.