Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

blepharelosis nedir?

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


pneumatograph : n. Göğüs duvarı hareketlerini kaydeden cihaz, pnömatograf


poikilocyte : n. Anormal şekilli eritrosit, poikiloblast, poikilosit.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.


progenitor : n. Ata, cet.


splanchnodiastasis : n. Bir organın yer değiştirmesi.


succinic acid : n. biochem. Kehlibar asidi, suksin asit (COOH.CH2CH2-COOH).