Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

blepharelosis nedir?

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


ideal : n. Mükemmel şey, ideal


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


microcalorie : n. Küçük kalori.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


pneumotomy : n. 1.Akciğerlerin ameliyatla çıkarılması; 2. Akciğer ameliyatı, pnömotomi.


sialadenoncus : n. Tükrük (salya) bezi tümörü.


stiff : a. Katı, sert.


sulfatase : n. biochem. Sülfat esterlerini hidrolize eden enzim.