Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

blastophore nedir?

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


perirectal : a. rektumu saran.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.


polarizer : n. Işığı polaran bir alet.


shigella : n. Bazı türleri basilli dizanteriye sebep olan hareketsiz, gram-negatif bir bakteri cnsi.