Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

blastophore nedir?

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


dysthyroidism : n. Tiroid bezinin dengesiz çalışması, tiroid bezindeki görev bozukluğu sebebiyle meydana gelen patolojik durum.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


intraovarian : a. Over içi, yumurtalık içinde.


kalium : n.See: Potassium.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


rheumatalgia : n. Romatizmal ağrı, romatizma ağrısı,