Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

blastophore nedir?

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bony : a. 1. Kemiğe benzer, kemik gibi kemiğimsi; 2. Kemikten oluşmuş, kemikli.


cellule : n. Hücrecik, odacık, selül, cellula.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


coronary : a. taçsı, koroner.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


myelogenesis : n. Merkezi sinir sisteminin gelişmesi, miyelojeniez.