Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

blastophore nedir?

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


cisterna : n. Bir vücut sıvısı için depo ödevini gören kapılı boşluk.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


presystolic : a. Sistolden önce olan.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.


reticuloendothelium : n. Rediküloendotel sistemi dokusu.