Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

blastophore nedir?

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


broncholith : n. Bronş taşı.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


cor, : n. See: Heart.


demyelinated : a. Miyelin kılıfını kaybetmiş, miyelinsiz.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


meningoencephalocele : n. Meninks ve sinir dokusu fıtığı.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


phlebitis : n. Venlerin iltihabı, bir damarın iç zarının iltihabı, flebit.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


precipitophore : n. biochem. Presipitinin etkin kısmı.


radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.