Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

biotaxis nedir?

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolic : a. biochem. Fenollü.


catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


emmenia : n. See: Menstruation.


explosive : a. Patlayıcı.


gangrenous : a. Gangrenli.


intense : n. Çok kuvvetli, şiddetli.


hylic : a. Embriyonik dokudan müteşekkil, hilik.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


malaxation : n.Masaj (yapma).


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


opening : n. Ağız, delik, aralık, menfez.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.