Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

biotaxis nedir?

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


cheiloplasty : n. Dudaklar üzerined gerçekleştirilen plastik ameliyatlar.


dermatoid : a. Deri gibi, derisi.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


equinism : n. At yürüyüşü


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


pectus : n. Göğüs, thorax.


pentose : n. biochem. Genel formülü C5H10O5 olan herhangi bir şeker, pentoz.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


postero- : pref. Arka, arkasında.


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.


segmentum : n. Bölüm, parça.