Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

biotaxis nedir?

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


chloruremia : a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.


cholerase : n. biochem. Vibrio comma'dan çıkarılan bir enzim.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


encolpitis : n. Vagina mukozasının iltihabı.


jelly : n. Pelte.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


lupoid : a. See: lupiform.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


regurgitant : a. Akıntı yönünü geriye çeviren.


sengstaken tube : n. Yemek borusundaki varis kanamalarının durdurulmasında kullanılan basınçlı tüp.


transrectal : a. Rektum aracılığıyla, örneğin bir tümöre T., zerk yapmak gibi.


ureagenetic : a. Üre yapan.