Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

biotaxis nedir?

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


chromatosis : n. Herhangi bir yüzeyde renk değişimine sebep olacak şekilde aşırı pigment toplanması, pigmentasyon.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


hydrocenosis : n. Toplanan sıvı boşaltma.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


ischiadic : n. See: ischiatic.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


nauseant : a. & n. Mide bulantısı veren (ilaç).


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.