Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bearing-down nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bearing-down : n. Doğumun ikinci devresinde duyulan ağrılar için kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


enuresis : n. İdrar tutamama.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


preanal : a. Anüs önünde.