Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

basic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

basic : a. 1. biochem. Esas veya baza ait;

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


encephalomeningocele : n. Beyin ve meninsklerin kafatasından dışarı çıkması, beyin fıtığı.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


oxycinesia : n. Hareket halinde duyulan ağrı.


paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


Pulseless' Disease : n. Aort kavsinden itibaren başlayan ve iç kısımlarını tıkayıcı özellik gösteren ilerleyici atardamar iltihabı.


pyrimidine : n. biochem. Bir organik bileşim (C4H4N2).


rhinion : n. Burunun uç noktası, burun ucu.