Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

barba nedir?

barba : n. Sakal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


estradiol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde (C10H24O2).


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


in utero : a. See: intrauterine.


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


postmature : n. Miad geçmesi, beklenen doğum tarihinin gecikmiş durumda olması.


rhinolalia : n. Burun yolarının hastalık veya kusurundan dolayı genizden konuşma, rinolali.


rubefaction : n. Kızarma, tahriş edici maddenin sebep olduğu deri kızarıklığı.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


sectorial : a. Kesici, keskin.


semelparity : n. Hayatı boyunca bir defa yavru meydana getirme hali.