Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

barba nedir?

barba : n. Sakal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


enteroplegia : n. Barsak felci, enteropleji.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


intensive : a. 1. Tedrici aşılama suretiyle tedaviye ait; 2. Yoğun; 3. Kuvvetli, şiddetli.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


leio : pref. Düz anlamına önek.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


poliomyelitis. : n. Omuriliğin gri maddesinin iltihabı, çocuk felci. Poliyomiyelit, Heine-Medin hastalığı.


portal : a. 1. Kapıya ait (karaciğredeki9, barsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara ait; 2. Girilecek yer, medhal.


roentgenometry : n. Röntgen ışınlarını ölçme (bilgisi).