Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

barba nedir?

barba : n. Sakal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrum : n. (pl. Cerebra).


curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


epithelioid : a. Epitele benzer, epitelsi, epitelyoid


ergosterol : n. biochem. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve ültraviyole ışık altında antiraşitik özellik kazanan bir sterol.


favus : n. Kel hastalığı.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


halo : n. Hale, nur dairesi.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.