Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bankhart's operation nedir?

bankhart's operation : n. Omuz ekleminin tekrarlayan çıkıklarında uygulanan ve glenoid boşluğun tamirini amaçlayan bir ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatricial : a. Sikatrise ait.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


exocystis : n. İdrar kesesinin düşmesi (sarkması), eksosistit.


foamy : a. Köpüklü.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hypergenitalism : n. Genital bezlerin fazla çalışmasına bağlı olarak erken bülug ve sinsiyet organlarında fazla gelişme tablosu, hiperjenitalizm.


intrafissural : a. Yarık içinde, oluk içinde, özellikle beyin girusları veya loplarını ayıran oluk içinde.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


orthocephalic, orthocephalous : a. Kafatasının uzunluğu ile eni arasındaki oranı orta derecede olan.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.