Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bankhart's operation nedir?

bankhart's operation : n. Omuz ekleminin tekrarlayan çıkıklarında uygulanan ve glenoid boşluğun tamirini amaçlayan bir ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


disassimilation : n. Katabolik değişme.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hemometra : n. See: Hematometra.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


pachymeninx : n. (pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


plethysmograph : n. Bir vücut kısmının hacmini ve dolayısıyle kan muhtevasını ölçen alet, pletizmograf.


poikionia : n. Kanın iyon muhtevasının değişiklik arzetmesi.


presbycardia : n. Yaşlılığa bağlı olarak kalbin çalışma gücünün azalması, yaşlılığa bağlı kalb hastalığı.


scarify : v. Deriyi kazıyıp kanatmak, hacamat etmek.


secretomotory : a. Salgıyı uyaran.


smog : n. Duman ve sis karışımı.