Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bandage nedir?

bandage : n. Bandaj, sargı.

Abdominal bandage : Gebelik sırasında veya karın ameliyatından sonra veya şişmanlık dolayısıyle kullanılan bandaj.


Barton's bandage : Altçeneyi kaldıran (8) şeklinde bir bandaj.


Binocle bandage : Her iki gözü örten bandaj.


Cambric bandage : Pamuktan yapılmış esnek sargı.


Capelline bandage : (8) şeklinde sargı, başı veya amputasyon yapılan uzuvdan kalan kısmı sargıya almakta kullanılır.


Comperssion bandage : Basınçlı sargı.


Crucial bandage : (T) şeklinde bandaj.


Demigauntlet bandage : Parmaklar hariç eli kaplayan bandaj.


Elastcic bandage : Özellikle varislerde, burkulmalada kullanılan bir çeşit basınçlı sargı.


Esmarch's bandage : kol ve bacaklardaki cerrahi girişimlerde kullanılan operatörün kansız bir sahada çalışmasını sağlayan, kauçuktan yapılı sargı;


Guntlet bandage : El ve parmakları kaplayan bandaj, eldiven sargı;


Hamilton's bandage : Altçene için mürekkep bir bandaj;


Hammock bandage : Baş ağrısı olarak kullanılır;


Immovable (immobilizing) bandage : Bir kısmı hareketsizleştirmek için kullanılan bandaj;


Many-tailed bandage : Üçte bir orta kısılarında birleşen 5 adet dar şeritten yapılı olan ve karın ile göğüs bölgelerinde kullanılan sargı, parçalı sargı;


Pressure (compersison) bandage : Tazyik tatbiki için kullanılan bandaj; tazyik sargısı;


Priessnitz's bandage : Soğuk, ılık kompres;


Protective bandage : Bir kısmı kaplamak veya sargının yerinde muhafazası için kullanılan bandaj;


Sayre's bandage : Klavikula kırığı vak'alarında kullanılan yapışkan yakı bandajı;


Spica bandage : (V) şeklinde sarmal bir bandaj;


Suspensory bandage : Skrotumu korumak ve askıya almak için uygulanan sargı;


Thillaye's bandage : Tavşan dudağı (harelip) ameliyatında yaranın ağız kenarlarını birleştirmek için kullanılan bandaj;


Triangular bandage : İlk yardımda, kolu askıya almak ve atellerin emniyetini sağlamak için kullanılan sargı;


Velpeau's bandage : Klaviküla kırıklarında kolu göğüse tesbit etmeğe yarayan sargı;


Y bandage : (Y) şeklinde bandaj.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


measly : a. Kızamıklı.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


oesophagostomiasis : n. Oesophagostomum cinsi parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


peritrichate : a. See: Peritrichal