Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

band nedir?

band : n. 1. Bağ; 2. Kuşak; 3. Şerit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


pharmacodiagnosis : n. İlaçların teşhiste kullanılışı.