Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

band nedir?

band : n. 1. Bağ; 2. Kuşak; 3. Şerit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


framework : n. 1. Sun'i diş takımı (protez)'nın, destek görevi yapan metal kısmı; 2. Organın ödev gören oluşumlarına destek görevi yapan doku kitlesi, stroma.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


gluside : n. See: Saccharin.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


illinition : n. See: İnunction.


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


panasthenia : n. See: neurasthenia.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


phlebology : n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.


protrusion : n. Çıkıntı, çıkık.


quotidian : a. Hergün.