Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

baltimore paste nedir?

baltimore paste : See: Aluminium paste.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


hyaloserositis : n. Seröz zarların iltihabı, hiyaloserozit.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


mast- : pref. Meme anlamına önek.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.