Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

baltimore paste nedir?

baltimore paste : See: Aluminium paste.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


graph : n. Grafik.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


pyreto : pref. Ateş anlamına önek.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.


sexual : a. Cinsi, cinsel, seksüel.