Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

baltimore paste nedir?

baltimore paste : See: Aluminium paste.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulb : n. Çiçek soğanı, soğan.


epilatory : n. Kılların dökülmesine sebep olan madde.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


megal : pref. See: mega.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.


stosstherapy : n. İlacın bir defada yüksek doz verilişi esasına dayanan tedavi, tek dozla tedavi.


supress : n. Baskı altında tutmak, durdurmak, önlemek.


supraumbilical : a. Göbek üstünde.


tapotement : n. Masajda yapılan bir vurma hareketi.


tectonic : a. Plastik ameliyat (cerrahi)'a ait.


temporofrontal : a. Temporal ve frontal bölgelere ait olan, alın ve şakak bölgelerini ilgilendiren.