Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

baltimore paste nedir?

baltimore paste : See: Aluminium paste.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


freezing : n. Donma, konjelasyon.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hidrorhea : n. Çok terleme.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


periaortitis : n. Aort çevresindeik dokuların iltihabı.


plexor : n. Perküsoyn çekici, pleksor.


radio humeral : a. Radyus ve humerus'a ait.


rhinopathy : n. Burun hastalığı, rinopati.


sitotoxin : n. Bakteri veya mantarlarla enfekte bitkisel gıda maddeleri (tahıl v.s)'nde oluşan toksik madde, sitotoksin.