Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

baltimore paste nedir?

baltimore paste : See: Aluminium paste.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cure : v. 1. Tedavi etmek, iyileştirmek, şifa vermek; 2. Sıhhate kavuşma, iyileşme, şifa; 3. Tedavi, hastalığı iyileştirmede uygulanan özel tedavi yöntemi.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


onyxis : n. See: Acronyx.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.