Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balsam nedir?

balsam : n. 1. Pelesenk; 2. Merhem.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


echokinesia : n. See: Echopraxia.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


glyceryl : n. biochem. Gliserin ve gliserinli maddelerin esası, gliseril (C3H5).


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


nervimotor : a. Motor (hareki) sinire ait.


photobiotic : a. Yalnız ışıkta yaşayan.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.


pudendagra : n. Kadın dış cinsiyet organlarında hissedilen ağrı, vulva ağrısı.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).


stear(o)- : pref. Yağ.