Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

balsam nedir?

balsam : n. 1. Pelesenk; 2. Merhem.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


convalescence : n. Nekahat, iyileşme, konvalesans.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


digitonin : n. biochem. Digitalis purpurea'dan çıkarılan bir saponin.


effective : a. Etkili, tesirli.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


helcosis : n. Yara açılma


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


serotina : n. Decidua serotina.


subsidence : n. Yatışma, sakinleşme, dinme (Hastalık veya belirti hakkında).