Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balsam of tolu nedir?

balsam of tolu : n. Kahverengi aromatik ibr reçine Friar balsamı'nın ana maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


choleperitonitis : n. Karın boşluğuna sızan safra nedeniyle peritonun iltihaplanması.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


microbial : a. See: microbic.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.