Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balsam of tolu nedir?

balsam of tolu : n. Kahverengi aromatik ibr reçine Friar balsamı'nın ana maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholelith : n. Safra taşı.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


gelatinize : v. 1. Jelatin haline dönüştürmek, 2. Jelatin haline dönüşmek.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


illinition : n. See: İnunction.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


mycotoxination : n. Belli bir mantar hastalığına karşı bağışıklık kazandırma veya hastalığı tedavi amacıyla ilgili mantar toksininin aşı şeklinde uygulanması, mikotoksinasyon.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.