Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balsam of peru nedir?

balsam of peru : n. Güney Amerika'da yetişen ağaçların köklerinden elde edilen koyu kıvamda, aromatik bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


capillary : a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, capillaris.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


general : a. Genel, umumi, generalis.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


iridic : a. İrise ait, iridicus.


luteogenic : a. Corpus luteum'un oluşmasını uyarıcı, corpus luteum'u geliştirici, luteojenik.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


neurogangliitis : n. Sinir ganglionunun iltihabı, nörogangliit.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


pelotherapy : n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.