Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balsam of peru nedir?

balsam of peru : n. Güney Amerika'da yetişen ağaçların köklerinden elde edilen koyu kıvamda, aromatik bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


opercular : a. Operculum'a ait.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.


radiostereoscopy : n. Herhangi bir organın x ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.


romberg's sigu : n. Bir ataksi belirtisi, gözler kapalı ve ayaklar birleştirilmiş durumda iken, sallanmaksızın ayakta durmağa muvaffak olamama hali.