Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balnephobia nedir?

balnephobia : n. İğne ve benzeri sivri uçlu cisimlerden aşırı korkma, bu nitelikte bir cismin kendisine değmesinden aşırı ürkme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromhexine : n. Bitkilerden elde olunan vasicine adlı alkaloidin sentetik bir türevi.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


drepanocytemia : n. Orak hücreli anemi. See: Sickle-cell anemia.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


left-handed : a. Solak.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


proctostomy : n. Rektuma ağız açma, proktostomi.


protamine zinc insulin : n. Protamin ve çinko ihtiva edn, çözünürlüğü olmayan bir çeşit insulin.


pyocyst : n. Cerahatli kist, piyosist.


pyopneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat ve gaz toplanması.


saprodontia : n. Diş çürümesi.


scutulum : n. (pl. scutula). Favus kabuğu.