Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balnephobia nedir?

balnephobia : n. İğne ve benzeri sivri uçlu cisimlerden aşırı korkma, bu nitelikte bir cismin kendisine değmesinden aşırı ürkme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


effervescent : a. 1. köpüren; 2. Suya atıldığı zaman gaz çıkararak eriyen, efervesan.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


lymph : n. Akkan, lenfa.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.