Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

balnephobia nedir?

balnephobia : n. İğne ve benzeri sivri uçlu cisimlerden aşırı korkma, bu nitelikte bir cismin kendisine değmesinden aşırı ürkme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


erythemogenic : a. Eritem meydana etiren, eritemojen.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


utriform : a. Şişe şeklinde.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


perispermatitis : n. Sperma kordonunu saran dokuların iltihabı, perispermatit.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


podology : n. Ayakbilim, ayakların bilimsel incelenmesi, podoloji.


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.


radiometer : n. Enerji ışınlarının kuvvetini ölçme aleti, radyoaktif ışınlarının nüfuz gücünü ölçmeğe yarayan alet, radyometre.