Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

balnephobia nedir?

balnephobia : n. İğne ve benzeri sivri uçlu cisimlerden aşırı korkma, bu nitelikte bir cismin kendisine değmesinden aşırı ürkme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


cholestasis : n. Safra akımının azalması veya tamamen durması.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


epiotic : a. Kulaküstü.


excavator : n. 1. Nekrotik dokuları kazımada kullanılan kasık şeklinde cerrahi aleti; 2. Dişte çürümüş kısmı kazıyıp çıkarma ve dolgu için temiz boşluk oluşturmada kullanılan dişçi aleti.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.