Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balneotherapy nedir?

balneotherapy : n. Banyo tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


corpulence, corpulency : n. Şişmanlık, etlilik.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.


rose : n. 1. Gül; 2. Yılancık.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.


spermatocide : n. Spermatozoonları öldürücü madde.