Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

balneotherapy nedir?

balneotherapy : n. Banyo tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


denitrification : n. biochem. Azotunu ayırma.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


interlobular : a. Lobüllerarası.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


lienteric : a. 1. Lienteri ile ilgili; 2. Lienteri gösteren, lienteri tarzında ishalle belirgin.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


sanguimotor : a. Kan deveranına ait.