Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balneotherapy nedir?

balneotherapy : n. Banyo tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloma : n. Cüz'i fibröz stroma ihtiva etmesi sebebiyle beyin dokusu kıvamı gösteren yumuşak kanser, ensefaloid kanser.


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


infraumbilical : a. Göbek altında.


leprosarium : n. Lepralı hastaların tedavi edildikleri hastane, cüzam hastanesi.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


neurocanal : n. Omurilik merkez kanalı.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


parangi : n. See: Yaws.


pinching : n. Çimdikleme, etli dokuyu parmaklar arasında sıkma şeklinde yapılan hareket.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.