Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balneology nedir?

balneology : n. Banyo ile tedavi ilmi, balneoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


retrognathia : n. Alt çenenin geride bulunuşu ile belirgin şekil bozukluğu.


scleronychia : n. Tırnakların kalınlaşıp sertleşmesi.


spermatic : a. 1. Erkek cinsiyet hürcesi (spermatozoon) veya hücreleriyel ilgili; 2. Meni ile ilgili; 3. Meniyi ileten, meni taşıyan, spermatik, spermaticus.


sty : n. Göz kapağında çıkan arpacık, gözkapağı bezi iltihabı, hordeolum.