Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balneology nedir?

balneology : n. Banyo ile tedavi ilmi, balneoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


ethene : n. See: ethylene.


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


hypnagogic : a. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uykuda gelen.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


pediatrist : n. See: pediatrician.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


psychopath : n. Akıl veya ruh dengesi bozuk olan kimse, psikopat.