Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balneology nedir?

balneology : n. Banyo ile tedavi ilmi, balneoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


hydrosyringomyelia : n. see: Syringomyelia.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


otologic : a. Otolojiye ait.


paraldehyde : n. biochem. Uyutucu olarak kullanılan renksiz sıvı (C2H12O3).


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


podologist : n. See. Chiropodist.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.


rhinolith : n. Buruntaşı, rinolit (bundan dolayı burun tıkanabilir).